1. Teken de Landelijke petitie tegen de subsidies voor biomassa en deel deze link daarna via Social media (Facebook, Twitter, Insta en of Linkedin). Nu bijna 24.000 handtekeningen;

https://stopbiomassacentrales.petities.nl/

2. Teken de EU petitie om de EU richtlijn (REDII) aan te passen zodat biomassa niet langer meer als ‘klimaatneutraal’ te boek staat, de funderingonder het uit de hand gelopen subsidieringssysteem (SDE++);

https://you.wemove.eu/campaigns/de-eu-moet-bossen-beschermen

3. Bekijk de >>>Politieke Kieswijzer<<< om te zien welke partijen zich uitsprekentegen biomassacentrales;

4. Stap over naar een ander energiebedrijf die niet, zoals Vattenfall, gebruik maakt van biomassa. Na uitvoerig onderzoek blijken er 4 leveranciers te zijn die echt volledig biomassavrij zijn en dus alleen maar écht groene stroom verkopen. Kijk op onze website voor het onderzoeksrapport en vind daar ook de overstapknoppen van de 4 biomassavrije energielveranciers: Energie van Ons, Pure energie, Easy Energie en Vrijop naam.
Voor informatie:
http://the-fab.org/overstapcampagne