De Stichting

Stichting Comité Schone Lucht is ontstaan uit liefde voor de natuur en het belang van schone lucht voor het welzijn van mens en dier. In maart 2019 is het Comité opgericht door Fenna Swart en Jildert Huitema vanuit de noodzaak om tegenwicht te bieden tegen de oprukkende biomassacentrales in ons land aangejaagd door de miljardensubsidies (SDE+) vanuit de overheid. Later dit jaar werd het Comité geformaliseerd in een stichting. Binnen drie maanden was het Comité actief op nationaal niveau en binnen zes maanden ook internationaal door samenwerking met binnen- en buitenlandse natuur- en bosbeschermingsorganisaties, NGO’s zoals onder meer Mobilisation for the Eenvironment, Leefmilieu, Greenpeace, Biofuelwatch, Dogwood Alliance, Estonian Fund for Nature, Forest Defenders, Robin Wood, WOLF. De stichting wordt geleid door Fenna Swart, Maarten Visschers en Mischa Meerburg.

Doelstelling Stichting Doel van het Comité is om door middel van actie, informatie en onderzoek schone lucht te beschermen en te verbeteren vanuit de gedachte dat schone lucht een grondrecht is voor mens en dier. Wij werken op basis hiervan aan een hoge betrokkenheid onder de samenleving en onze samenwerkingspartners en gaan waar nodig en mogelijk in gesprek met de politiek en overheden over de huidige wet- en regelgeving.

 

Zolang dit niet gebeurt zullen twee rechtbankzittingen plaatsvinden op 1 februari a.s. 2021, aangespannen door MOB van Johan Vollenbroek, Comtie Schone Lucht en vele bewoners. Voorafgaande aan deze rechtszaak, zal op 28 januari a.s. een 5-daagse landelijke campagne gestart worden met als afsluitstuk de landelijke demonstratie tegen biomassa in Haarlem, op de dag van de rechtszittingen. Titel van de campagne: ‘’Tour de Biomassa – StopVattenfall.nl’’

Onderdeel van deze campagne is een rijdende billboardbus die het land in zal gaan en langs de deelnemende gemeentes die in 2019 het convenant** hebben getekend om de vergunningen mogelijk te maken. Inmiddels hebben deze gemeentes per brief Vattenfall opgeroepen af te zien van hun bouwplannen.

Actualiteit

  • Nut en noodzaak van Biomassaverbranding liggen zeer gevoelig in zowel de samenleving en wetenschap als de politiek.
  • Het beloofde, en door de SER geadviseerde, afbouwpad m.b.t. staatssubsidies voor biomassa zou einde jaar 2020 worden gepresenteerd door het kabinet.
  • Dit afbouwpad is er niet gekomen, het kabinet is gevallen en de betreffende minister is opgestapt.
  • Ondertussen gaan de subsidies door (een nieuwe voorjaarstermijn staat op stapel) en energiegigant Vattenfall wil de grootste biomassacentrale bouwen in Diemen.
    Op basis van de twee afgegeven vergunningen door provincie NH, is er 400 miljoen gereserveerd voor de bouw van deze centrale.
  • Tegen deze vergunningen is beroep aangetekend. De twee rechtszittingen vinden plaats op 1 februari a.s.
  • Totdat de vergunningen onherroepelijk zijn, zal Vattenfall naar verwachting niet beginnen met de bouw. Niet alleen vanwege het grote financiële risico maar ook omdat er geen draagvlak meer is onder de bewoners*, in de samenleving en zelfs niet in de politiek (tweede kamer).Vorig jaar werd er om deze reden bijvoorbeeld nog een protestmars gelopen naar Vattenfall, door honderden kinderen: